ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ PANEL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ:
 NOVA 11/600/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 460 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/600/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 460 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€35,70 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/600/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 575 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/600/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 575 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€40,95 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 618 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 618 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€42,00 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/900/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 664 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/900/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 664 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€45,15 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/600/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 690 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/600/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 690 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€45,15 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 773 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 773 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€48,30 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/600/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 805 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/600/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 805 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€49,35 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/900/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 830 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/900/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 830 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€51,45 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 908 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 908 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€51,45 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 929 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 929 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€53,55 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/600/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 920 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/600/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 920 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€54,60 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/900/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 997 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/900/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 997 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€57,75 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/600/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1035 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/600/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1035 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€57,75 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1083 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1083 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€59,85 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1135 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1135 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€59,85 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 888 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 888 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€60,90 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/600/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1150 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/600/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1150 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€63,00 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/900/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1162 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/900/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1162 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€65,10 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1238 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1238 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€65,10 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1327 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1327 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€68,25 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1268 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1268 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€69,30 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1110 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1110 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€69,30 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/900/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1328 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/900/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1328 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€71,40 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1393 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1393 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€71,40 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1324 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1324 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€74,55 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1589 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1589 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€75,60 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/900/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1494 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/900/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1494 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€77,70 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1548 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1548 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€77,70 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1331 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1331 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€78,75 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1585 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1585 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€80,85 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 11/900/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1660 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 11/900/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1660 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€84,00 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1703 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1703 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€84,00 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1816 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1816 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€84,00 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1554 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1554 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€88,20 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1655 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1655 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€88,20 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1860 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1860 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€89,25 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2043 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2043 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€92,40 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1855 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1855 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€92,40 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1892 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1892 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€96,60 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1776 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1776 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€97,65 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1984 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1984 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€99,75 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/1400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2168 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/1400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2168 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€100,80 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2270 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2270 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€100,80 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2219 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2219 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€105,00 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2497 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2497 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€108,15 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1998 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 1998 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€108,15 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2317 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2317 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€112,35 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/1600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2480 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/1600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2480 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€113,40 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2365 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/500 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2365 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€114,45 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2536 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2536 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€116,55 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2654 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2654 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€117,60 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2220 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2220 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€117,60 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2648 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2648 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€124,95 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2442 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2442 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€127,05 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/400/1800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2740 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/400/1800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2740 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€128,10 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2853 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2853 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€129,15 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2836 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2836 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€131,25 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/1400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3178 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/1400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3178 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€133,35 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2662 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2662 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€136,50 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2979 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 2979 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€138,60 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3170 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3170 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€140,70 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3311 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/700 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3311 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€149,10 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/600/1600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3632 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/600/1600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3632 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€150,15 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3310 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3310 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€151,20 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3487 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3487 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€152,25 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/400/1400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3108 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/400/1400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3108 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€156,45 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3641 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3641 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€163,80 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 22/900/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3710 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 22/900/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3710 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€164,85 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3784 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/800 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3784 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€166,95 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3968 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 3968 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€177,45 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 4257 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/900 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 4257 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€184,80 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 4730 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/1000 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 4730 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€202,65 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/1400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 4634 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/1400 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 4634 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€203,70 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 5203 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/1100 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 5203 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€220,50 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/600/1600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 5180 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/600/1600 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 5180 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€228,90 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

 NOVA 33/900/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 5672 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

NOVA 33/900/1200 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΝΧΟΥ (VENTIL) 5672 kcal/h. -( 18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ )-

α θερμαντικά σώματα Νοva-Τ κατασκευάζονται με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Είναι ειδικά μελετημένα για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθονται και σε Ventil (ενσωματωμένου βρόγχου). (ύψος: 400mm-600mm-900mm)*(μήκος: 300mm έως 3000mm) Η βαφή του σώματος έχει μέγιστη αντοχή στη διάβρωση του χρώματος. ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ...

€238,35 Αγορα 1 έως 3 ημέρες

Εμπορευόμαστε τα γνωστότερα brands

WWW.ALPHACLIMAGR.GR - ALL RIGHTS RESERVED

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 69 ΚΑΙ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑ. ΤΗΛ. 210.56.96.106 -- 210.56.96.040 E-MAIL. alphaclimagr@gmail.com